Considerem d’especial importància la revisió i l’actualització, de manera periòdica, de les metodologies i els procediments emprats, així com la detecció i compartició de bones pràctiques.
Cerquem projectes nous, innovadors i metodologies que vagin en benefici de la formació de l’alumnat i de la millora dels resultats educatius.
Considerem important la participació en activitats de formació i d’intercanvi d’experiències relacionades amb les competències professionals i digitals, i també amb les noves metodologies educatives