Acció tutorial

Acció tutorial

Category Archives: Acció tutorial

ACCIÓ TUTORIAL: Conscienciació dels efectes del consum de substàncies en la conducció

A les sessions de tutoria grupal s’ha realitzat una activitat per conscienciar l’alumnat dels efectes del consum de substàncies en … Continue reading ACCIÓ TUTORIAL: Conscienciació dels efectes del consum de substàncies en la conducció