Descripció del centre

L’Institut Pere Martell és un dels centres públics de Formació Professional més destacats de Catalunya, amb una àrea d’influència que abasta Tarragona, Catalunya i comunitats veïnes. És un centre específic de Formació Professional (FP), referent a Catalunya en l’oferta de formació professional, ocupacional i contínua.

La nostra visió és ser un centre referent en l’oferta de formació professional, per la qualificació i requalificació de les persones al llarg de la vida, mitjançant una oferta de formació professional de qualitat, adaptada a les demandes de la població i a les necessitats del sistema productiu del territori.