Procés Acreditació de competències

director
Àmbit: Taller electromecànic de vehicles. Preinscripció del 4 al 12 de febrer 2020. Més informació: acreditat.gencat.cat