L’alumnat participa en el projecte “Els valors de l’esport” amb esportistes d’elit

L’alumnat participa en el projecte “Els valors de l’esport” amb esportistes d’elit

El  projecte “Els valors de l’esport” està impulsat per la coordinació de Xarxes dels Programes de Formació i Inserció (PFI) i organitzat en aquest cas per la comissió de la Seu de Tarragona formada pels equips docents del PFI de l’institut Pere Martell i l’institut Cal·lipolis amb col·laboració del CFGS d’esport, ubicats tots dos instituts dintre del Campus Educatiu de Tarragona.

Aquests passats divendres, 9 i 16 de febrer, vam gaudir amb les ponències d’esportives d’elit del nostre territori, tots ells reconeguts en l’àmbit professional: Jordi Cervera, Ivan Cervantes, Núria Florèncio i Nekane Fuentes. Cada un d’ells i elles ens han explicat la seva experiència i els valors que inclou l’esport, acompanyats d’una taula rodona, amb reflexions i preguntes per part de l’alumnat.

Està adreçat a alumnes, que no han acreditat l’ESO i tenen diversitat de capacitats i de nivells formatius, així com interessos i objectius professionals i de formació diferents. L’objectiu d’aquest projecte és promoure valors fonamentals, a través d’activitats relacionades amb l’esport i crear xarxes en el territori.

El projecte vol aprofundir en tres valors: el treball en equip, l’esforç i la humilitat, mitjançant activitats transversals, és a dir, que vinculin activitats esportives pròpiament amb els mòduls de formació generals des d’una perspectiva significativa per a l’aprenentatge de l’alumnat.

El  projecte s’ha organitzat i estructurat en diferents sessions, concretament en 12, una sessió setmanal des de el 1er trimestre, algunes de les quals amb la col·laboració d’altres cicles formatius de l’institut, com el CFGS d’Ensenyament i animació socioesportiva, CFGS Dietètica i CFGS Condicionament Físic.

User Avatar
Coordinació Comunicació
El  projecte “Els valors de l’esport” està impulsat per la coordinació de Xarxes dels Programes de Formació i Inserció (PFI) i organitzat en aquest cas per la comissió de ...