L’ocupació dels graduats de l’INS Pere Martell creix fins al 95%

L’ocupació dels graduats de l’INS Pere Martell creix fins al 95%

El director del centre, Àngel L. Miguel, destaca que les empreses dels sectors industrials ofereixen més llocs de treball en dual que alumnes que estan en disposició de cobrir-los

Un 43% està treballant i un 52% segueix estudiant, la taxa d’atur és del 5%

L’ocupació dels graduats en formació professional de l’Institut Pere Martell és del 95%, un 8% més que l’any anterior, segons les enquestes que realitza el centre. La taxa d’atur dels graduats d’aquest centre formatiu, un 5%, és la més baixa dels últims anys que de mitjana se situava per sobre del 15%. A més, aquesta dada és inferior a la taxa d’atur de Catalunya durant el primer trimestre 2020 (que se situa en el 10,6%) i molt inferior a la taxa d’atur dels joves d’entre 16-24 anys (28,31%). Destacar també que un 75% dels graduats que treballen ho fan en una feina relacionada amb els seus estudis.

En els estudis de Grau Mitjà la mitjana d’ocupació és del 97%, cal remarcar que molt bona part d’aquests graduats (un 72% de mitjana) opten per seguir estudiant, en alguns cicles arriba fins al 100% dels casos. I és que la formació professional dóna accés a estudis superiors, així com també, desperta l’interès en seguir formant-se i especialitzant-se en un determinat sector. Els cicles de grau mitjà amb una ocupació del 100% són: Electromecànica de vehicles industrials i maquinària, Carrosseria, Instal·lacions de Telecomunicacions, Preimpressió digital, Impressió gràfica, Manteniment electromecànic i Fusteria i Moble.

Per altra banda, els estudis de grau superior (CFGS) tenen una mitjana d’ocupació del 89%, al finalitzar aquests estudis la majoria dels graduats opten per incorporar-se al món laboral que representen un 65% dels casos. També cal destacar que, tot i que aquest alumnat ja és graduat com a tècnic superior, un 24% segueix estudiant a la universitat o bé en un altre grau superior. Els cicles de grau superior amb una major inserció laboral són: el de Sistemes electrotècnics i automatitzats, el de Mecatrònica industrial, el d’Automoció, el de Construccions metàl·liques, el de Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles i el de Prevenció de Riscos Professionals .

El director de l’Institut Pere Martell, Àngel L. Miguel, ha remarcat que “tenim una mancança de vocacions i uns desajustos en els nivells de qualificació en els sectors industrials que fan perillar la competitivitat de les empreses, les empreses ofereixen més llocs de treball en modalitat de formació dual que alumnes que estiguin en disposició de cobrir-los. Els graduats en formació professional estan menys exposats a l’atur que la mitjana de joves, ja que les empreses estan cercant els perfils professionals que ofereix l’FP.”

Totes aquestes dades es basen en les enquestes que anualment es realitzen a l’INS Pere Martell a l’alumnat graduat el curs anterior, és a dir, en el curs 2018-2019, tant de grau mitjà com de grau superior.

Coordinació Comunicació
El director del centre, Àngel L. Miguel, destaca que les empreses dels sectors industrials ofereixen més llocs de treball en dual que alumnes que estan en disposició de cobrir-los Un ...