QUINS PROGRAMES OFEREIX L’INSTITUT PERE MARTELL?

L’Institut Pere Martell té una àmplia trajectòria en intercanvis i relacions internacionals, que van iniciarse l’any 1992 amb la Tietgen Skolen d’Odense (Dinamarca). Al llarg d’aquests més de 20 anys, s’han realitzat intercanvis amb Itàlia, Alemanya, Lituània, Regne Unit, França, Portugal, Malta i la República Txeca, entre d’altres; que han permès la mobilitat dels alumnes de l’Institut per a la realització de la Formació en Centres de Treball i per desenvolupar projectes multilaterals amb escoles d’altres països i amb centres d’altres comunitats autonòmiques.

Programes Internacionals de Mobilitat

Els programes amb els que ha participat l’Institut són:

·    Erasmus, per a la realització de la Formació en Centres de Treball a l’estranger. Dirigit als alumnes de Grau Superior.

·    Leonardo da Vinci, per a la realització de les pràctiques obligatòries a l’estranger. Dirigit als alumnes de Grau Mitjà.

·    PIC, per a la realització de les pràctiques a l’estranger (tant a nivell europeu com mundial). Programa propi del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

·    Comenius, per al desenvolupament de temes transversals i específics dels estudis de l’alumnat participant.

·    Projectes d’Innovació estatals i internacionals, per a la recerca de nous mètodes d’ensenyament.

·    Projecte pilot en la Mobilitat a llarg termini per als aprenents, que es realitza des de juliol de 2016, i que permetrà a als alumnes fer una estada formativa a França durant 6 mesos. Més informació

PROGRAMA ERASMUS+

Erasmus+ va entrar en vigor l’1 de gener del 2014 amb la finalitat d’incrementar les competències i l’ocupabilitat, així com donar suport als sistemes d’educació, formació, joventut i esport.

Erasmus+ reuneix tots els programes actuals de la Unió Europea en aquestes matèries, inclòs el Programa d’Aprenentatge Permanent (PAP) i els seus programes sectorials (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig); el programa Joventut en Acció i els cinc programes internacionals de cooperació (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i el programa de cooperació amb els països industrialitzats).