Calendari prova d’accés a cicles de GRAU MITJÀ:

inscripció: del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig de 2020 

Pagament de la taxa: fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h) 

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 5 de juny de 2020 

Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 8 al 18 de juny de 2020 

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 19 de juny de 2020 

Prova: 25 de juny de 2020. Properament es publicarà l’hora de convocatòria 

Qualificacions provisionals: a partir del 8 de juliol de 2020 

Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 9 al 13 de juliol de 2020

Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 14 de juliol de 2020

Calendari prova d’accés a cicles de GRAU SUPERIOR:

Inscripció: del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig de 2020 

Pagament de la taxa: fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h) 

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 5 de juny de 2020 

Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic adreçat al centre seu triat per fer la prova: del 8 al 18 de juny de 2020 

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 19 de juny de 2020 

Prova 

Part comuna: 29 de juny de 2020. Properament es publicarà l’hora de convocatòria 

Part específica: 30 de juny de 2020. Properament es publicarà l’hora de convocatòria 

Qualificacions provisionals: a partir del 8 de juliol de 2020 

Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic adreçat al centre seu triat per fer la prova: del 9 al 13 de juliol de 2020

Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 14 de juliol de 2020