Curs d’especialització “Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies d’Operació” a l’INS Pere Martell

Curs d’especialització “Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies d’Operació” a l’INS Pere Martell

L’Institut Pere Martell ofereix el curs d’especialització “Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies d’Operació”. Aquest tipus de formació de recent creació des del Departament d’Educació de la Generalitat són cursos per aprofundir coneixements després d’haver cursat un cicle formatiu. Aquest curs té una durada de 592h al centre formatiu i també inclou 128h de pràctiques a les empreses.

Les sol·licituds d’inscripció seran de l’1 al 7 de juliol de 2021 a través de la web del centre.

Poden participar titulats en els següents estudis:

– CFGS Sistemes de Telecomunicació i Informàtics,

– CFGS Sistemes Electrotècnics i Automatitzats,

– CFGS Mecatrònica Industrial,

– CFGS Automatització i Robòtica Industrial,

– CFGS Manteniment Electrònic

Interès acadèmic, científic o professional:La competència general d’aquest curs d’especialització consisteix a definir i implementar estratègies de seguretat en les organitzacions i infraestructures industrials realitzant diagnòstics de ciberseguretat, identificant vulnerabilitats i implementant les mesures necessàries per mitigar aplicant la normativa vigent i estàndards del sector, seguint els protocols de qualitat, de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:
a) Expert en ciberseguretat en entorns de l’operació.
b) Auditor de ciberseguretat en entorns de l’operació.
c) Consultor de ciberseguretat en entorns de l’operació.
d) Analista de ciberseguretat en entorns de l’operació.

Aspectes organitzatius:

Durada: 592h al centre educatiu i 128h Practiques a les empreses (43 ECTS)

Horari: de tarda (per determinar), 1 curs escolar

Inici del curs: setembre de 2021 a l’Institut Pere Martell

Més informació: fpempresa@institutperemartell.cat

User Avatar
Coordinació Comunicació
L'Institut Pere Martell ofereix el curs d’especialització “Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies d’Operació”. Aquest tipus de formació de recent creació des del Departament d'Educació de la Generalitat són ...