Projectes de Realitat Augmentada a les Aules de Fabricació Mecànica

Projectes de Realitat Augmentada a les Aules de Fabricació Mecànica

L’Institut Pere Martell és el centre coordinador del projecte “Innovación tecnológica y metodológica en formación de procesos de soldadura basados en realidad augmentada” . Aquest projecte ha estat finançant gràcies a la subvenció de la Convocatoria de “Proyectos de innovación aplicada y tranferencia del conocimiento en al Formación Profesional del Sistema Educativo. (convocatòria 2019).

Uns dels objectius d’aquest projecte és la creació de material didàctic basat en metodologia ABP per a la formació de processos de soldadura on els simuladors de soldadura siguin una eina important del procés d’ensenyament-aprenentatge.

Dins del marc d’aquest projecte, des del Departament de Fabricació hem impulsat la realització d’un projecte de fabricació d’un equip a pressió (a escala) dins del mòdul Dual. Els alumnes del grup de SOL2A han dissenyat i fabricat la meitat del recipient , i els alumnes del grup del SOL2B l’altra meitat.

Durant els procés de disseny i fabricació de l’equip a pressió els alumnes han passat per diferents etapes del projecte, des de l’edició dels plànols, realització de la llista de materials i equips necessaris, creació de la fulla de procés de fabricació, etc…

La innovació més significativa del projecte és la incorporació dels simuladors de soldadura per Realitat Augmentada. Aquest simuladors s’han configurat de manera que els alumnes han pogut practicar, prèviament a la soldadura en el taller, la simulació dels processos de soldadura a realitzar en l’equip a pressió d’acord amb les especificacions (WPS). La utilització dels simuladors de soldadura permet obtenir una sèrie d’avantatges entre les quals podem destacar:

  • Proposa una metodologia atractiva que combina Realitat Augmentada amb grans dosis de gammificació.
  • Proporciona pràctiques il·limitades con el Soldador de Realitat Augmentada.
  • Aumentar, entre 3 y 5 cops més, las hores de práctica en el taller (més temps en arc).
  • Monitoritzar las práctiqiues de Realitad Augmentada (RA) con la funció d’Aula Virtual.
  • La supervisió en temps real de l’activitat de cada estudiant, avaluar-la y generar informes detallados

El projecte va tenir una durada de 10 semanes aproximadament, que culminar els dies 27 i 28 de maig, primer amb una jornada on els alumnes dels dos grups (SOL2A i SOL2B) van unir les dues parts de l’equip a pressió amb una unió embridada  i realitzar una inspecció de les unions soldades mitjançant líquids penetrants i posteriorment amb la defensa del projecte realitzat davant els seus companys i professorat.

User Avatar
Coordinació Comunicació
L’Institut Pere Martell és el centre coordinador del projecte “Innovación tecnológica y metodológica en formación de procesos de soldadura basados en realidad augmentada” . Aquest projecte ha estat finançant ...