L’INS Pere Martell, candidat a la xarxa estatal de Centres d’excel·lència en FP

L’INS Pere Martell, candidat a la xarxa estatal de Centres d’excel·lència en FP

Els centres que formin part de la xarxa estatal de centres d’excelència, hauran d’elaborar un projecte de 4 anys de durada i treballaran amb corresponsabilitat amb les empreses, els centres de recerca, les universitats i els agents socials

Des de la Direcció General de Formació Professional, el Servei d’Ocupació de Catalunya i l’Agencia Pública de la Formació i la Qualificació Professionals de Catalunya (Agència FPCAT), s’han presentat les candidatures dels tres centres de formació professional, segons s’indica a l’Ordre EFP/717/2022, de 22 de juliol, per la qual es crea la xarxa estatal de centres d’excel·lència de formació professional, s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes per a la implantació i el desenvolupament, i es procedeix a la convocatòria l’any 2022, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Els tres centres escollits com a candidats per formar part d’aquesta xarxa han estat l’Escola del Treball de Barcelona, l’Escola del Treball de Lleida i l’Institut Pere Martell de Tarragona.

Per la selecció de les candidatures, s’han tingut en compte criteris relacionats amb els àmbits següents:

  1. La formació i prestació de serveis de formació professional (Oferta d’FP a persones estudiants i persones treballadores, organització curricular/metodologies innovadores, segell de qualitat, participació en acreditació de competències professionals, servei d’orientació professional, dades sobre la inserció laboral de les persones graduades).
  2. La innovació vinculada a la pràctica (participació en projectes d’innovació (Erasmus+, convocatòries estatals, etc.), relació amb altres centres de formació professional, metodologia de treball en equip basada en el treball en xarxa per compartir coneixements entre els centres de FP, projectes internacionals vinculats a la mobilitat, suport a l’emprenedoria, projectes i col·laboracions amb empreses de l’entorn i incubadora d’empreses vinculada al centre.
  3. L’enfocament territorial del centre: Implicació de les empreses del sector a la direcció i actuacions del centre, la relació amb el govern local, territorial i autonòmic, relació amb agències o entitats de desenvolupament econòmic i social; i la implicació en els projectes de desenvolupament econòmic local/territorial.

Els centres candidats a l’edició d’enguany per formar part de la xarxa estatal de centres d’excel·lència, hauran d’elaborar un projecte de 4 anys de durada i funcionaran a nivell estatal on treballaran amb corresponsabilitat amb les empreses, els centres de recerca, les universitats, els agents socials, etc., per tal d’aconseguir les finalitats següents:

  • Afavorir l’especialització intel·ligent com a catalitzadora d’ecosistemes innovadors, referents en els àmbits de la innovació, la investigació aplicada i l’emprenedoria.
  • Alinear la formació professional amb les estratègies de desenvolupament econòmic i social a nivell local i regional.
  • Afavorir la cooperació i esforçar-se per desenvolupar plans d’estudis i qualificacions de bona qualitat concentrades en les necessitats de cada sector.
  • Crear sinergies amb empreses i universitats, contribuint a proporcionar les diverses capacitats que són necessàries per recolzar la innovació i la competitivitat.
User Avatar
Coordinació Comunicació
Els centres que formin part de la xarxa estatal de centres d'excelència, hauran d’elaborar un projecte de 4 anys de durada i treballaran amb corresponsabilitat amb les empreses, els ...