El CFGS d’Energies Renovables participa en el Programa de Foment de les Llengües Estrangeres a l’FP

El CFGS d’Energies Renovables participa en el Programa de Foment de les Llengües Estrangeres a l’FP

Una de les novetats d’aquest curs és que el CFGS d’Energies Renovables participa en el Programa de Foment de les Llengües Estrangeres a la formació professional. La finalitat del programa és incorporar i normalitzar l’ús d’una llengua estrangera en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l’àmbit laboral.

Els centres educatius oferiran, el curs 2022-2023, grups de primer curs de cicles formatius de formació professional amb accions d’impuls de les llengües estrangeres. Els grups de primer curs de cicles formatius complementaran el currículum amb un mòdul professional de llengua estrangera i també s’impartirà  en llengua estrangera almenys un dels mòduls professionals.

En concret, a 1r curs es durà a terme el el mòdul professional 3 de Prevenció de riscos Elèctrics (66h). Aquest mòdul conté 3 unitats formatives relacionades amb: Efectes fisiològics i riscos del corrent elèctric, Protocols de seguretat en instal·lacions elèctriques i Pla d’emergència en instal·lacions elèctriques. Aquest mòdul serà impartit en llengua
anglesa 2 hores a la setmana i també comptarà amb un auxiliar de conversa 2 hores setmanals més. A més cal sumar-li el mòdul professional 12 d’Anglès tècnic (99h), que sumen 3 hores setmanals més.


De cara al curs vinent, l’alumnat de 2n curs està previst que continuï amb aquesta formació dins el mòdul professional 2 de Telecontrol i automatismes (132h), el qual serà impartit en llengua anglesa durant 4 hores a la setmana i amb un auxiliar de conversa 2 hores més. Així com també en el mòdul professional d’Anglès 2 (66h) que sumaran 2 hores setmanals més a la formació en llengües estrangeres.

Se’ns dubte és una oportunitat de millora per l’alumnat ja que realitzen més hores en llengua anglesa, podran comptar amb una persona auxiliar de conversa anglesa i la possibilitat de participar en estades d’idiomes a l’estranger, a més del Programa Erasmus (pràctiques a l’estranger) que ja s’ofereix per a tots els cicles.

User Avatar
Coordinació Comunicació
Una de les novetats d'aquest curs és que el CFGS d'Energies Renovables participa en el Programa de Foment de les Llengües Estrangeres a la formació professional. La finalitat del ...