El nostre centre ofereix 3 Certificats de Professionalitat d’Arts Gràfiques, Imatge i So i Fabricació mecànica

El nostre centre ofereix 3 Certificats de Professionalitat d’Arts Gràfiques, Imatge i So i Fabricació mecànica

Es poden inscriure les persones en situació d’atur i les que, tot i estar treballant, volen millorar la feina i el seu perfil professional.

L’Institut Pere Martell té obertes les inscripcions per als 3 Certificats de Professionalitat que ofereix aquest curs: MUNTATGE I POSTPRODUCCIÓ D’AUDIOVISUALS  (Nivell 3/ 450h), OPERACIONS DE MANIPULAT I FINALITZACIÓ DE PRODUCTES GRÀFICS (Nivell 1/ 340h) i FABRICACIÓ I MUNTATGE D’INSTAL·LACIONS DE CANONADA INDUSTRIAL (Nivell 2/ 450h).

La programació de cursos de Formació professional per a l’ocupació de l’Institut Pere Martell està destinada a impartir certificats de professionalitat i especialitats formatives per a les persones inscrites al SOC (Servei Públic d’Ocupació de Catalunya), és a dir, les persones en situació d’atur i les que, tot i estar treballant, volen millorar la feina i el seu perfil professional.

La formació s’iniciarà a partir del mes d’octubre- novembre de 2022, els interessats poden omplena aquest formulari.

Les formacions s’impartiran de dilluns a divendres en horari de tarda. En cada mòdul es realitzaran classes teòriques i pràctiques amb l’oportunitat de poder treballar amb espais i materials professionals. Així mateix, la formació es complementarà amb 80 h de pràctiques de Formació en Centres de Treball per a conèixer el mon de l’empresa i les possibles sortides professionals. Per a més informació també poden trucar al telèfon 977 556 338 o a l’adreça de correu electrònic fpempresa@institutperemartell.cat.

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT CURS 2022-2023:

  • (IMSV0109) MUNTATGE I POSTPRODUCCIÓ D’AUDIOVISUALS  

Nivell 3. Durada: 430 h COMPETÈNCIA GENERAL: Planificar i coordinar els processos complets de muntatge i postproducció de cinema, vídeo i televisió, controlant l’estat i disponibilitat dels equips i materials, realitzant el muntatge i integrant eines de postproducció, segons les indicacions de director o realitzador, aportant criteris propis.

  • (ARGT0111) OPERACIONS DE MANIPULAT I FINALITZACIÓ DE PRODUCTES GRÀFICS 

Nivell 1. Durada:  340 h COMPETÈNCIA GENERAL: Realitzar operacions bàsiques de manipulats en la finalització de productes gràfics amb suport de màquines auxiliars d’taulell i fer tasques d’empaquetat i paletitzat, així com de maneig, transport i proveïment de materials, d’acord a procediments establerts i seguint instruccions rebudes, aplicant les normes de qualitat, seguretat i protecció ambiental establertes per l’empresa.

  • (FMEC0108) FABRICACIÓ I MUNTATGE D’INSTAL·LACIONS DE CANONADA INDUSTRIAL 

Nivell 2. Durada: 450h COMPETÈNCIA GENERAL:Realitzar operacions d’elaboració, acoblament i muntatge de canonades, accessoris i elements incorporats, així com operacions bàsiques d’unió, seguint els
procediments establerts, interpretant plànols i documentació tècnica, atenent i respectant en tot moment les normes de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals.

Més informació sobre el contingut de cada titulació: aquí

Aquests cursos estan cofinançats pel Fons Social Europeu, o finançats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional mitjançant la Conferència Sectorial del Sistema de Qualificacions i de Formació Professional per a l’Ocupació, o pel Ministeri de Treball i Economia Social mitjançant la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals.
Aclariment: *Les dates poden estar sotmeses a modificacions. Adreceu-vos al centre per a més informació.

User Avatar
Coordinació Comunicació
Es poden inscriure les persones en situació d'atur i les que, tot i estar treballant, volen millorar la feina i el seu perfil professional. L'Institut Pere Martell té obertes les ...