L’Institut Pere Martell de Tarragona és el primer centre català que participa en un projecte europeu de centres d’excel·lència d’FP

L’Institut Pere Martell de Tarragona és el primer centre català que participa en un projecte europeu de centres d’excel·lència d’FP

  • En el marc del programa Erasmus+, ha estat seleccionat en un projecte conjunt amb el Departament d’Educació i l’empresa Agbar, que s’ha presentat aquest matí a les instal·lacions del centre
  • Un cop finalitzat el projecte, amb una durada de 4 anys, el Pere Martell esdevindrà un centre d’excel·lència professional en “Economia Verda”
  • Es vol aconseguir una millora sostenible dels cicles de formació professional de la família d’energia i aigua

L’Institut Pere Martell de Tarragona és el primer centre del territori català que participa en un projecte europeu de centres d’excel·lència d’FP, conjuntament amb el Departament d’Educació i l’empresa Agbar. Aquest projecte, amb una durada de 4 anys, ha estat seleccionat per l’Agència Executiva Europea per l’Educació, l’Audiovisual i la Cultura, en el marc del programa Erasmus+, i permetrà que un cop finalitzat el Pere Martell esdevingui un centre d’excel·lència professional en “Economia Verda”. Aquest matí s’ha presentat a les instal·lacions del centre educatiu.

Es tracta del projecte 3LoE Three-level centres of professional excellence: Qualification, entrepreneurship and innovation in the Green Economy, liderat per l’associació de cambres alemanya HANSE PARLAMENT, que vol aconseguir una millora sostenible dels cicles de formació professional de la família d’energia i aigua. És per això, que les accions principals del projecte pretenen afrontar els reptes de l’economia verda a través d’una cooperació transnacional. També hi participen 20 entitats europees més, localitzades en 7 països diferents, així com 60 socis associats de 13 països.

Estudis de formació professional d’alta qualitat

A cada país, s’establiran i es gestionaran centres d’excel·lència professional en “Economia Verda” i se’n garantirà la seva continuïtat. Amb la millora dels cicles formatius de la família d’energia i aigua es vol donar resposta a la demanda de joves professionals per part de les empreses del sector. Amb aquesta actuació es vol contribuir a la competitivitat de les pimes en l’economia verda, així com també, a vetllar per l’estalvi energètic, l’ús d’energies renovables, i la protecció del medi ambient i del clima per part de pimes innovadores i qualificades.

L’Agència Executiva Europea va seleccionar el passat mes d’octubre aquest projecte amb sis projectes europeus més de centres d’excel·lència d’FP. L’objectiu d’aquest tipus de projectes és proporcionar estudis de formació professional d’alta qualitat, donar suport a activitats emprenedores i difondre la innovació. Els centres d’excel·lència de formació professional actuen com a centres de coneixement i innovació per a empreses, especialment les PIMES, al mateix temps que treballen amb centres del seu territori i d’altres països mitjançant plataformes de col·laboració internacionals.

RECULL DE PREMSA:
·        http://educacio.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=407002

·        https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/398762/l-institut-pere-martell-de-tarragona-es-el-primer-centre-catala-que-participa-en-un-projecte-europeu-de-centres-d-excellencia-d-fp

·        http://diaridigital.tarragona21.com/linstitut-pere-martell-participara-en-un-projecte-europeu-de-centres-dexcel%c2%b7lencia-dfp/

·        https://www.tac12.tv/tarragona/arxiu-tarragona/item/16785-el-pere-martell-esdevindra-un-centre-d-excel-lencia-en-economia-verda

·        https://www.laguiadereus.com/linstitut-pere-martell-de-tarragona-es-el-primer-centre-catala-que-participa-en-un-projecte-europeu-de-centres-dexcellencia-dfp/

·        https://catzona.com/linstitut-pere-martell-de-tarragona-es-el-primer-centre-catala-que-participa-en-un-projecte-europeu-de-centres-dexcellencia-dfp

User Avatar
Coordinació Comunicació
En el marc del programa Erasmus+, ha estat seleccionat en un projecte conjunt amb el Departament d’Educació i l’empresa Agbar, que s’ha presentat aquest matí a les instal·lacions del ...