L’Institut Pere Martell primer centre públic col·laborador per a l’acreditació de l’ACTIC

L’Institut Pere Martell primer centre públic col·laborador per a l’acreditació de l’ACTIC

En una prova pilot 9 alumnes han obtingut el certificat de nivell mitjà i l’any vinent podrà participar tot l’alumnat del centre i usuaris externs

L’Institut Pere Martell de Tarragona és el primer centre públic col·laborador per a l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC). Aquest curs s’ha fet un pla pilot amb l’alumnat d’un grup de la Família Professional d’Imatge i So, en la qual 9 alumnes han obtingut el certificat de nivell mitjà, que acredita un domini efectiu de les TIC i que l’usuari ha assolit una cultura digital que li permet desenvolupar-se amb seguretat en la societat digital. Això demostra que dins de les competències transversals dels cicles formatius s’adquireixen els coneixements digitals necessàris per a superar aquestes proves. L’objectiu del centre és dotar a l’alumnat d’un tret diferencial i havent obtingut els màxims reconeixements al finalitzar els seus estudis que els puguin ser útils en el seu futur professional.

A partir de setembre tot l’alumnat del centre podrá realizar la prova de competencia digital, així com també es podrà avaluar a usuaris externs al centre. L’Institut Pere Martell proporcionarà els recursos materials (instal·lacions, mitjans tecnològics) i humans per garantir que la prova d’avaluació de l’ACTIC es fa en les condicions necessàries.

Què és i per a què serveix el certificat ACTIC?

El certificat ACTIC acredita la competència digital, és a dir, com s’apliquen els coneixements, habilitats i actituds que es posseeix en l’àmbit de les tecnologies de la informació i comunicació per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència. L’avaluació es fa mitjançant una prova de competència digital, però a més incorpora continguts relacionats amb la societat digital, la protecció de les dades personals, la cultura digital i les bones pràctiques. D’acord amb els nivells de competència, s’estableixen tres tipus de certificats: bàsic, mitjà i avançat.

Aquest certificat, a banda de demostrar el nivell en competència digital, en el cas de l’oferta de llocs de feina dins de l’administració, es podrà valorar com a mèrit o establir com a requisit de participació en els processos de provisió de llocs de treball o de selecció de personal.

User Avatar
Coordinació Comunicació
En una prova pilot 9 alumnes han obtingut el certificat de nivell mitjà i l’any vinent podrà participar tot l’alumnat del centre i usuaris externs L’Institut Pere Martell de Tarragona ...