L’Institut Pere Martell rep la certificació ISO 45001

L’Institut Pere Martell rep la certificació ISO 45001

L’Institut Pere Martell va rebre el reconeixement per la certificació ISO 45001 de seguretat i salut en el treball durant la XX Jornada de la Qualitat a l’Ensenyament que es va celebrar el 10 de novembre a UAB de Barcelona.

Amb aquesta norma el nostre centre estableix, implementa i manté un sistema de gestió per millorar la salut i la seguretat en el treball, eliminant els riscos i minimitzant-los (incloses les falles del sistema) i aprofitant les oportunitats de Seguretat i Salut en el Treball, mitjançant les metodologies de la millora contínua. Aquestes metodologies, l’Institut, com tantes altres empreses de la comarca, ja les té implementades des de l’any 2001 mitjançant la gestió dels seus processos de qualitat amb la norma ISO 9001. D’aquesta manera, l’Institut Pere Martell es converteix en un dels primers centres educatius de les comarques de Tarragona que assoleix aquesta fita.

Per poder obtenir la certificació hem hagut de complir els requisits establerts per la norma que es detallen a continuació:

– Definir clarament l’estructura de gestió i responsabilitats de tota la comunitat.

– Conscienciar la comunitat educativa de la importància d’implementar un sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball.

– Fomentar la consulta i participació de tota la comunitat educativa en matèria de seguretat i salut en el treball

– Fer auditories al centre per avaluar el Sistema de Gestió de Salut dels treballadors i veure si es compleixen els requeriments mínims que s’indiquen en la norma ISO 45001.

El Departament d’Educació, a través de la Direcció General de Formació Professional (DGFP) impulsa la certificació sota la norma ISO 45001:2018 en els centres que imparteixen FP, sobretot la FP industrial. Actualment arreu de Catalunya hi ha uns 10 centres certificats amb aquest estàndard.

Aquesta certificació, que d’entrada pot semblar que tingui poca relació amb l’àmbit educatiu, està esdevenint un element de valoració en les convocatòries públiques per obtenir fons, sobretot del Fons Social Europeu, per a la millora de les instal·lacions i equipaments de formació professional industrial. El nostre centre juntament amb l’Institut Jaume Huguet de Valls, som  els primer dels Serveis Territorials d’Educació a Tarragona.

El centre podrà aportar aquest reconeixement en les properes convocatòries que ho tinguin en compte. Això, sens dubte, revertirà en l’actualització de les instal·lacions i també en la modernització dels processos d’ensenyament aprenentatge de la Formació Professional, i també en la millora de les condicions de treball i confort de tot el professorat i alumnat del centre.

Coordinació Comunicació
L'Institut Pere Martell va rebre el reconeixement per la certificació ISO 45001 de seguretat i salut en el treball durant la XX Jornada de la Qualitat a l'Ensenyament que ...