MEFP Projectes d’innovació: CIEES Network

“CIEES Network” Proyecto para la instauración del programa de enseñanaza-aprendizaje de la innovación a través del desarrollo de prototipos en una red de innovación en centros de FP: conjuntament  amb el CIFP Aguas nuevas (Aguas nuevas – Albacete), Goierri Eskola (Ordizia – País Basc), CIFP AS Mercedes (Lugo) y l’entitat Economistas sin Fronteras (Madrid).

El projecte es basa en la conformació d’una Xarxa de Centres de Formació Professional “CIEES Network” integrada per 4 centres educatius, en la qual s’instaurarà un programa d’ensenyament-aprenentatge que promourà una cultura d’innovació a través del desenvolupament de prototips.
 
Durant 9 mesos, 8 equips formats per alumnat i professorat dels diferents centres desenvoluparan una solució per un producte, servei, procés o model de negoci innovador juntament amb un soci corporatiu. Durant aquest temps, el professorat i l’alumnat es formarà en metodologies de desenvolupament de prototips que permetrà dissenyar i dur a terme iniciatives d’innovació de manera sistemàtica, amb un enfocament sostenible, en un entorn multidisciplinari, multicultural i multigeneracional.
 
L’objectiu del projecte és formar i graduar a l’alumnat i el professorat de la Formació Professional amb habilitats i competències en innovació i emprenedoria sostenible mitjançant el desenvolupament de prototips funcionals.
 
CALENDARI D’ACTIVITATS
 
El calendari d’activitats per a la primera fase de formació és el següent:
 
17 i 24 de maig
– Taller “Introducció al Design Thinking” a càrrec d’un expert de la Red Sugar Stanford University Global Alliance for Redesing en el disseny i desenvolupament de nous productes o serveis innovadors del global ME310 Desing innovation with Corporate Partners de Stanford.
 
1 de juny
– Taller Business Model Canva amb un enfocament de gènere
– Taller ODS+Economia Social
– Taller Cooperatives escolars
 
13 i 14 de juny
– Fase presencial Design Thinking Prototipatge

Aquest projecte està cofinançat pel Ministeri d’Educación y FP i el Fondo Social Europeo.