Projecte Decora i Mossega el Nadal

Projecte Decora i Mossega el Nadal

El nostre alumnat ha finalitzat aquest microprojecte nadalenc, que forma part del nostre procés d’ensenyament-aprenentatge basat en la metodologia APS (aprenentatge de servei). 

Els protagonistes són els nostres alumnes del PFI-PTT d’auxiliar d’hoteleria: Cuina i Càtering, guiats i orientats, per a dur a terme el Taller i transmetre als alumnes de l’Escola Solc de Tarragona, la tècnica per a fer POP CAKES.

Així és com s’ha cuinat DECORA I MOSSEGA EL NADAL!!! 

Prèviament al dia de l’activitat amb l’Escola Solc, s’ha:

-Treballat en la recerca de les receptes ideals, així com també models de POP CAKES. (TIC) amb els ordinadors de l’aula.

– Calculat els ingredients necessaris per a poder dur a terme l’activitat. (Matemàtiques) 

– Elaborat varies receptes de bescuits. (Processos bàsics de producció culinària)

– Organitzat els ingredients, per les decoracions, i utensilis a l’aula, per tal de poder explicar i transmetre el procés com a tutors de l’Escola Solc. (Tècniques elementals de preelaboració) 

– Preparat les presentacions, recepció de mercaderies i els suports. L’alumnat de l’Escola Solc ha preparat el suport Nadalenc. (Preparació i muntatge de materials per a col·lectivitats i càtering)

Durant l’activitat final, s’ha posat en valor:

– El treball en Equip. 

– L’Autonomia en el treball. 

– La capacitat de treball. 

– El compromís. 

– El respecte per la diversitat d’opinions. 

– La planificació. 

– Les normes de prevenció de riscos laborals característiques i pròpies del lloc de pràctiques. 

– Les normes i respecte cap al medi ambient.

L’avaluació s’ha realitzat mitjançant una rúbrica, coneguda pels alumnes, i una graella d’observació.

Els grans avantatges pel nostre alumnat d’aquest tipus de microprojecte són:

– Afavorir la confiança i l’autoestima.

– Augmentar la motivació.

– Aprendre a pensar.

– Connectar amb la realitat.

– Potenciar l’habilitat social de saber esperar i saber escoltar mitjançant el treball cooperatiu.

– Aprendre a respectar i  tolerar als companys.

Com sempre, res seria possible sense l’alumnat del PFI-PTT d’auxiliar d’Hoteleria, l’alumnat de l’Escola Solc, les educadores Judith, Cèlia i Elena de l’Escola Solc, l’Institut Pere Martell, el Complex Educatiu de Tarragona i nosaltres, el Xavier i la Núria de l’equip docent del PFI-PTT d’auxiliar d’hoteleria: Cuina i Càtering.

User Avatar
Coordinació Comunicació
El nostre alumnat ha finalitzat aquest microprojecte nadalenc, que forma part del nostre procés d’ensenyament-aprenentatge basat en la metodologia APS (aprenentatge de servei).  Els protagonistes són els nostres alumnes del ...