Donació de 366 euros a l’associació Heroïnes Anònimes

Donació de 366 euros a l’associació Heroïnes Anònimes

L’Institut Pere Martell ha donat 366 euros a l’associació Heroïnes anònimes, una donació recollida en el marc del projecte sobre el 8M: Gastrowoman. Aquesta activitat està inclosa en el mòdul de síntesi del CFGM de Preimpressió digital, en què els protagonistes han estat l’alumnat de la Família d’Arts Gràfiques, el PFI d’Auxiliar de cuina i el PFI d’Auxiliar de vivers i jardins, amb la col·laboració d’altres departaments. El dijous dia 7 de març, es va realitzar una taula rodona amb empresaries i emprenedores de diversos perfils, del qual es va enregistrar un podcast. Després es van exposar i es van vendre productes realitzats per l’alumnat implicat. Tota la recaptació s’ha donat a l’Associació Heroïnes Anònimes.

L’Associació Heroïnes Anònimes neix arrel d’un projecte a les xarxes socials per visibilitzar les dones quotidianes del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. Actualment l’associació compta amb  diversos projectes en marxa: el projecte “veïnes x veïnes” Camp de Tarragona, impulsat per l’Associació Hèlia, formacions i tallers d’empoderament a dones, tallers de prevenció i sensibilització contra les violències masclistes, entre altres tasques.

L’Associació forma part de l’OVIM (Observatori Violències Institucionals Masclistes) i de la Plataforma Unitària Contra les Violències Masclistes i del cens del voluntariat de la Generalitat de Catalunya ja que comptem amb una trentena de voluntàries que realitzen la tasca d’acompanyar a dones supervivents de violències masclistes.

User Avatar
Coordinació Comunicació
L'Institut Pere Martell ha donat 366 euros a l'associació Heroïnes anònimes, una donació recollida en el marc del projecte sobre el 8M: Gastrowoman. Aquesta activitat està inclosa en el ...