L’Institut Pere Martell, formació de professionals al servei de l’AEQT

L’Institut Pere Martell, formació de professionals al servei de l’AEQT

L’Institut Pere Martell és un dels centres de Formació Professional de referència al territori. Els cicles formatius que ofereix, especialment en àrees com Instal·lació i Manteniment i Fabricació Mecànica, estan dissenyats per satisfer les necessitats de l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT), a través de la col·laboració estreta amb l’Associació d’Empreses de Serveis de Tarragona (AEST).


Aquests grups empresarials estan molt vinculats amb la formació dels futurs professionals acollint l’alumnat a través dels convenis en modalitat dual. Així ho demostra que, fins i tot, empreses com Masa Servicios ha obtingut el certificat d’excel·lència de la gestió de la qualitat en el Servei de l’FP dual, és a dir, s’ha assolit el segell de màxima qualitat.


L’alumnat de l’especialitat d’Energia i Aigua es beneficien també d’oportunitats úniques com la col·laboració amb l’empresa AITASA, essencial en el tractament d’aigües per a la indústria del polígon químic.
A més, gràcies a un conveni de col·laboració amb la Cambra de Tarragona, s’ofereix una formació complementària en prevenció de riscos laborals específica per poder accedir a treballar a les empreses de l’AEQT.


La confluència d’aquesta formació multidisciplinària resulta en una inserció laboral molt alta per als graduats de l’Institut Pere Martell, convertint-los en professionals preparats per enfrontar els reptes de la indústria del territori.

User Avatar
Coordinació Comunicació
L'Institut Pere Martell és un dels centres de Formació Professional de referència al territori. Els cicles formatius que ofereix, especialment en àrees com Instal·lació i Manteniment i Fabricació Mecànica, ...