Preguntes freqüents (FAQS)

Preguntes freqüents (FAQS)

 1. Es pot arribar al centre en transport públic? Sí, des de Tarragona hi ha les línies L42 i la L43. D’altres localitats s’ha de consultar la xarxa de transport públic de la localitat en qüestió i comunicar-los-hi qualsevol incidència. Tanmateix, ens podeu fer arribar al centre qualsevol qüestió i la farem arribar a l’empresa.
 2. Com puc tenir més informació sobre què fa al meu fill/a al centre? Es pot contactar amb el tutor/a a través de correu electrònic. Al web del centre hi ha les adreces de correu electrònic. Tanmateix, podeu trucar al centre al telèfon 977556338 deixant les dades, i contactarem amb vosaltres tan aviat com puguem.
 3. Si el meu fill és major d’edat puc demanar informació al tutor/a de grup? Depèn si l’alumne ha autoritzat la comunicació amb les famílies. Ho pot consultar amb secretaria.
 4. Com puc tractar temes de pràctiques i DUAL? Tots els grups del centre tenen un tutor/a de pràctiques, que coincideix amb el tutor/a de 2n curs. Al web del centre hi ha les adreces de correu electrònic. Tanmateix, podeu trucar al centre al telèfon 977556338 deixant les dades, i contactarem amb vosaltres tan aviat com puguem.
 5. Com puc saber les hores de pràctiques? Els temes relacionats amb les pràctiques els gestiona el tutor/a de 2n curs. Al web del centre hi ha les adreces de correu.
 6. On puc saber el Calendari de pràctiques? Els temes relacionats amb les pràctiques els gestiona el tutor/a de 2n curs. Al web del centre hi ha les adreces de correu.
 7. Com tracta el centre l’alumnat amb NESE? El centre disposa d’una coordinació d’orientació per tal d’ajudar a l’alumnat, famílies i docents, en el seu aprenentatge. El seu correu és orientacio@institutperemartell.cat. Es recomana que es contacti amb la persona coordinadora per tal de facilitar documentació, i si escau, planificar una reunió.
 8. Com tenir accés a iEduca? El centre disposa de la plataforma de iEduca per registrar l’assistència de l’alumnat. Per tenir la clau d’accés la família ha de contactar amb el tutor/a, o a través del següent correu: ieduca@institutperemartell.cat; o bé a través del tutor/a de grup.
 9. L’alumnat pot disposar de dispositius portàtils? Sí, el centre disposa de portàtils en préstec per un curs acadèmic. L’alumnat ho ha de sol·licitar al tutor/a de grup. Al l’apartat 7 del dossier de l’alumnat, penjat al web del centre, hi ha tota la normativa al respecte.
 10. Com es passa de curs? Al web de centre hi ha el Dossier de l’alumnat on consta tota la normativa.
 11. Com es gestionen les faltes d’assistència? A l’apartat 2.2 del Dossier de l’alumnat consta tota la normativa d’assistència. L’alumnat pot faltar fins a un 20% d’hores a cada Unitat Formativa.
 12. Com puc saber més sobre les matèries que fa el meu fill/a al cicle formatiu? Al web del centre, apartat alumnat, hi ha els documents “Presentació anual del Mòdul” per cicle formatiu, on consten les Unitats formatives, els criteris d’avaluació i recuperació i informació addicional de cada Mòdul.
 13. Puc demanar la Semipresencialitat? Sí, al web del centre hi ha l’oferta dels Mòduls que s’ofereixen per cicles formatius. I també els requisits indispensables per fer la sol·licitud
 14. On puc consultar el Calendari d’exàmens extraordinaris? A partir del mes de juny es publica a l’apartat d’alumnat el calendari de proves de segona convocatòria