PLA D’EDUCACIÓ DIGITAL: 700 ordinadors per alumnat i professorat i equips de connectivitat

PLA D’EDUCACIÓ DIGITAL: 700 ordinadors per alumnat i professorat i equips de connectivitat

El Pla d’Educació digital de la Generalitat de Catalunya ja s’esta desplegant en el nostre centre. L’objectiu és assegurar que aquest pugui seguir les classes des de casa seva en cas d’un nou confinament o d’un escenari d’educació híbrida, com ja estem realitzant.

Aquestes setmanes s’estan lliurant 107 ordinadors al professorat del centre i l’alumnat que ho va sol·licitar i compleix els requisits ja disposa dels 52 paquets d’equips de connectivitat MIFI que es pot endur a les seves llars. Properament, està previst rebre més de 600 ordinadors que podrà utilitzar l’alumnat que no en disposa. Així com també, a l’inici del proper 2021 hi ha prevista la transformació digital del centre: una auditoria de la xarxa, i la revisió i adaptació de la connectivitat a Internet a través de cable i wifi.

La pandèmia, el confinament i la pràctica de l’ensenyament telemàtic han portat al Departament d’Educació a accelerar el Pla d’educació digital de Catalunya, és a dir, a avançar en la transformació digital dels centres, promovent actuacions encaminades a millorar la competència digital de l’alumnat i del professorat.

El Pla suposa una eina per garantir l’èxit escolar i social de tots els alumnes. Aquest curs es lliuren 300.000 ordinadors a l’alumnat a partir de 3r d’ESO, 110.000 paquets de connectivitat a alumnes vulnerables i 85.000 dispositius a docents.

Els objectius del Pla són:

• Assegurar que els alumnes de Catalunya siguin digitalment competents en acabar l’ensenyament obligatori.
• Augmentar el nombre de professorat que tingui la competència digital docent entesa com una competència clau del segle XXI
• Teixir una xarxa de país amb centres digitalment transformats que facilitin l’aprenentatge en el marc de la transformació educativa.

Coordinació Comunicació
davdav El Pla d'Educació digital de la Generalitat de Catalunya ja s'esta desplegant en el nostre centre. L'objectiu és assegurar que aquest pugui seguir les classes des de casa seva ...