Nous Certificats de Professionalitat en postproducció d’audiovisuals

Nous Certificats de Professionalitat en postproducció d’audiovisuals

Certificats de Professionalitat a Institut Pere Martell

Títol del curs: Muntatge i postproducció d’audiovisuals (nivell 3)

Durada: 570 h (80 hores de pràctiques a l’empresa)

Calendari: Del 18 de gener al 30 de juliol.  Inscripcions del 14/12/20 al 14/01/21

Horari: De dilluns a dijous de 15:00 a 20:00

Modalitat Presencial                        Nombre màxim de places: 15.

Continguts del curs:

 1. Planificació del muntatge i la postproducció (110 hores)
  1. Recursos necessaris pel muntatge i la postproducció (80 hores)
  1. Disseny del pla de treball del muntatge i la postproducció (30 hores).
 2. Preparació del muntatge i la postproducció (130 hores)
  1. Organització dels materials necessaris pel muntatge o postproducció (80 hores)
  1. Preparació dels efectes d’imatge, grafisme i rotulació (50 hores)
 3. Operacions del muntatge i la postproducció(110 hores)
  1. Realització del muntatge i la postproducció (80 hores)
  1. Valoració de resultats i gestió de materials del muntatge i la postproducció (30 hores)
 4. Processos finals del muntatge i la postproducció (80 hores)

Programari que utilitzarem: Adobe Premiere, After Effects, Davinci Resolve, Final Cut, Cubase, Nuke i Cinema 4D.

Equipament i espais per dur a terme el curs: Càmeres de cinema digital, plató i control de realització natiu en 4K i aula multimèdia amb entorn MAC.

Requisits d’accés:

a) Estar en possessió de el Títol de Batxillerat.

b) Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i / o del certificat de professionalitat a que vol accedir.

c) Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.

d) Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.

e) Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.

f) Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Més informació i insripcions: fpempresa@institutperemartell.cat  i imatgeiso@institutperemartell.cat

Coordinació Comunicació
Certificats de Professionalitat a Institut Pere Martell Títol del curs: Muntatge i postproducció d’audiovisuals (nivell 3) Durada: 570 h (80 hores de pràctiques a l’empresa) Calendari: Del 18 de gener al 30 ...