Noves tecnologies i metodologies per a impulsar la formació híbrida

Noves tecnologies i metodologies per a impulsar la formació híbrida

L’Institut Pere Martell ha potenciat l’ús de les noves tecnologies així com també les noves metodologies per afrontar les nova modalitat de formació híbrida, és a dir, l’alumnat va alternant la formació presencial de caire més pràctic amb la formació a distància.

Per una banda, pel que fa a equipament, ja es diposava de diversos dispositius per tal d’afrontar els nous reptes que es plantegen en l’educació: es tracta d’11 pantalles tactils de 60” amb càmera per tal de poder fer classes telemàtiques o elaborar material didàctic. Aquests dipositius n’hi ha alguns de fixes intal·lats a aules d’ús comú o d’altres són equipaments mòbils per tal de poder-les traslladar als tallers o on faci falta. Uns equipaments adquirits gràcies als ajuts provinents del Departament d’Educació que formen part de les actuacions destinades a impulsar, promocionar i difondre la formació professional dual, finançades pel Ministerio de Educación y Formación Profesional i cofinançades pel Fons Social Europeu.

També s’està avançant en l’equipament en unes noves Aules pensades per aplicar noves metodologies: Facilitar l’implantament i desenvolupament de metodologies pedagògiques innovadores; i la integració funcional, invisible, justificada i intensiva de la tecnologia, especialment de les TIC en aquesta aula. L’equipament de l’espai s’ha pensat tenint en compte les característiques i necessitats de l’alumnat en un context social on no sols s’han incorporat nous usos de les tecnologies digitals, sinó que avancen cap a noves formes de comunicar-se i innovadors models de treball cara a cara, col·laboratiu i en xarxa, i busquen formes d’organització i de relació notablement diferents a les actuals, més flexibles, horitzontals i eficients, que requereixen espais d’aprenentatge dissenyats per a fomentar, entre d’altres, el treball en equip, creatiu, social, obert , flexible i ubicu. Efectivament les metodologies actives, com l’aprenentatge basat en projectes, en reptes o el treball cooperatiu, requereixen dotar l’alumnat d’una mobilitat i d’una iniciativa que amb l’organització present resta molt limitada.

Per altra banda, també s’ha potenciat la formació en noves metodologies entre el professorat (Miro, Trello, Jamboard, Flipped Classroom, Aprenentatge basat en projectes…). Així com l’intercanvi d’experiències a través de jornades on s’exposaven bones pràctiques que s’estan duent a terme al nostre centre. Durant aquestes jornades els docents explicaven com aplicaven les noves metodologies i els assistents podien fer preguntes i resoldre dubtes per aprofitar aquestes experiències i poder reproduir-les en les seves pròpies classes.

User Avatar
Coordinació Comunicació
L’Institut Pere Martell ha potenciat l’ús de les noves tecnologies així com també les noves metodologies per afrontar les nova modalitat de formació híbrida, és a dir, l’alumnat va ...