L’INS Pere Martell crea material didàctic utilitzant la Realitat Augmentada en Processos de Soldadura, gràcies a un projecte del Ministeri d’Educació

L’INS Pere Martell crea material didàctic utilitzant la Realitat Augmentada en Processos de Soldadura, gràcies a un projecte del Ministeri d’Educació

Seguim treballant en el projecte “Innovació tecnològica i metodologia en formació de processos de soldadura basats en realitat augmentada”. En aquest projecte del Ministeri d’Educació participen 4 Centres (Goierrieskola d’Ordizia, IES Miralbueno de Saragossa, IES Cosme Garcia de Logroño i Institut Pere Martell de Tarragona) juntament amb l’empresa Augmented Training Services S.L.

Aquest projecte consisteix en desenvolupar i provar una sèrie de metodologies d’ensenyament de diferents processos de soldadura en el qual s’integrin sistemes de realitat augmentada (simuladors de soldadura). L’objectiu principal del projecte és implementar una innovació metodològica que permeti als futurs soldadors adquirir les competències professionals mitjançant la combinació de diferents vies: teoria no presencial sota el format e-learning. teoria presencial, pràctiques de soldadura mitjançant simulador de soldadura basat en Realitat Augmentada, i pràctiques en taller de soldadura convencional.

La finalitat del projecte és crear unitats didàctiques (i el material didàctic corresponent) adaptades a la metodologia per projectes. Aquests material ha de servir per la seva futura implementació en els cicles de Soldadura i Caldereria, Construccions metàl·liques, així com altres cicles que tinguin la soldadura dins del seu currículum. En aquestes unitats didàctiques es prioritzaran els continguts intramodulars, i també les competències clau. També és pretén crear programes de formació al soldador al llarg de tota la seva vida professional i crear sessions d’intercanvi de coneixements o d’experiències innovadores entre centres.

En aquests moments es troben en la fase de creació del material didàctic. Cada centre ha de crear un mínim de dues unitats didàctiques basades en la metodologia per projectes on el simulador de soldadura ha de ser un element important i diferenciador. I abans d’acabar el curs cada centre haurà de portar a la pràctica, amb els seus alumnes, com a mínim una de les unitats didàctiques creades per tal de fer una avaluació dels efectes positius d’aquesta innovació tecnològica i metodològica.

Per altra part comentar que la situació actual ha provocat que no s’hagin pogut realitzar les diferents sortides programades als centres participants i per tant, que un dels objectius més importants d’aquests tipus de projectes com són la interacció entre professorat de diferents comunitats i empreses i la transferència del coneixement o d’experiències innovadores entre centres no s’hagin pogut dur a terme.

Per aconseguir aquests objectius s’han adquirit equips (mitjançant contracte de lloguer) i s’ha rebut formació sobre la utilització dels simuladors de soldadura (realizada per l’empresa Seabery) i sobre la metodologia d’aprenentatge basat en projectes (curs impartit per l’empresa Conecta13), l’equip de treball ha de:

El nostre centre és l’organitzador del projecte i la seva aportació es basa en coordinar l’acció entre els centres i l’empresa participant, afavorir el contacte entre ells, la creació del material didàctic adaptat a l’àmbit del nostre centre, aportar la nostra experiència en el camp de les unions soldades i com centre de formació per a treballadors.

Els resultats que s’esperen obtenir amb aquesta col·laboració és la utilització de la tecnologia 4.0 en l’àmbit de la soldadura que comporta uns beneficis clars tant per l’alumnat com per al professorat i els seus departaments, així com també, pel propi centre educatiu i les empreses del sector.

User Avatar
Coordinació Comunicació
Seguim treballant en el projecte “Innovació tecnològica i metodologia en formació de processos de soldadura basats en realitat augmentada”. En aquest projecte del Ministeri d'Educació participen 4 Centres (Goierrieskola ...