L’empresa Agon Truck Centers col·labora en la formació de l’alumnat de l’INS Pere Martell

L’empresa Agon Truck Centers col·labora en la formació de l’alumnat de l’INS Pere Martell

L’empresa  Agon Truck Centers ha fet entrega a l’Institut Pere Martell d’un vehicle industrial, en concret una tractora de camió, com a material didàctic per a la formació de l’alumnat de la Família Professional de Transport i manteniment de vehicles. L’acte d’entrega ha tingut lloc aquest dimarts 11 de maig a les instal·lacions del centre educatiu. A més del vehicle, l’empresa ha realitzat una visita a les instal·lacions de l’institut i ha realitzat una xerrada formativa a l’alumnat del CFGM d’Electromecànica de vehicles industrials.

L’objectiu, tant per part de l’empresa com de l’institut, és que l’alumnat adquireixi les competències professionals i els coneixements tècnics necessaris, i a la vegada, promoure i facilitar la inserció laboral de l’alumnat de Formació Professional en el sector del vehicle industrial. Aquest nou material servirà per realitzar un nou mòdul de projecte, i és que de cara al proper curs entra en vigor una nova distribució curricular de la formació professional dual a tots els cicles formatius en què es vol potenciar el treball per competències i la utilització de noves metodologies de tipus col·laboratiu i on l’empresa juga un paper important.

El director de l’Institut Pere Martell, Àngel L. Miguel, destaca que “aquest increment del model de Formació Professional Dual respon a la demanda de nous perfils professionals i persones qualificades per tal de fer més competitives les empreses. L’FP dual significa un compromís a tres bandes: empreses, centres formatius i alumnat. L’empresa és converteix en un espai d’aprenentatge i l’institut es compromet a una major flexibilitat organitzativa i implicació, amb l’objectiu que l’alumnat desenvolupi les seves competències professionals i també les personals i socials. Els nostres graduats estan menys exposats a l’atur que la mitjana de joves, ja que les empreses estan cercant els perfils professionals que ofereix l’FP.”

En aquest acte han participat Fernando Agon, director/gerent de l’empresa Agon Truck Centers, concessionari oficial de RENAULT Trucks a Tarragona, el director de l’Institut Pere Martell, Àngel L. Miguel, i el cap del departament d’electromecànica de vehicles, Roger Segarra.

Tant per part de la direcció de l’Institut Pere Martell, com de la família professional de Transport i manteniment de vehicles, es reconeix i s’agraeix el compromís de l’empresa amb la formació del nostre alumnat.

Coordinació Comunicació
L’empresa  Agon Truck Centers ha fet entrega a l’Institut Pere Martell d’un vehicle industrial, en concret una tractora de camió, com a material didàctic per a la formació de ...