Tallers de prevenció de consum en drogodependències

Tallers de prevenció de consum en drogodependències

A l’Institut Pere Martell s’han impartit “Tallers de prevenció de consum en drogodependències” i els objectius són ensenyar pautes de consum responsable i donar estratègies i habilitats enfront riscos o situacions no controlats.

Els tallers han estat impartits pel Sr. Ruben Cobos, sanitari del Centre Penitenciari Mas Enric del Catllar i estudiant d’Educació Social, i el Sr. Pep Otín, educador social del propi centre, durant els mesos de març, abril i maig. En l’última sessió realitzada el 18 de maig, el taller va tenir la especial col·laboració del Sr. Domingo Pereira Bullido, un pres del Centre Penitenciari de Mas Enric i agent de salut, explicant la seva història de vida als joves i destacant una jornada molt ben enriquidora per part de tots els participants.

Els destinataris han estat l’alumnat dels següents cicles i PFI’s: 1r de Impressió, 1A, 1B i 2B d’Electromecànica de vehicles automòbils, 1A, 1B, 2A i 2B de Carrosseria, 1A, 1B, 2A i 2B de Soldadura, PFI de Fusteria, FFI de Vehicles de mobilitat, PFI de Fontaneria, 2A d’Electromecànica de vehicles automòbils, 1r d’Electromecànica de vehicles industrials, PFI d’Auxiliar de vivers i jardins, PFI d’Auxiliar de cuina, PFI d’Auxiliar de pintura, 1r d’Electromecànica de vehicles de maquinària, 1r de Fusteria, 1r de Preimpressió i 1r d’Instal·lacions de comunicacions.

Els tallers s’han organitzat des del Departament d’Orientació de l’Institut Pere Martell.

User Avatar
Coordinació Comunicació
A l'Institut Pere Martell s'han impartit "Tallers de prevenció de consum en drogodependències" i els objectius són ensenyar pautes de consum responsable i donar estratègies i habilitats enfront riscos ...