El nostre centre, a la XVIII Jornada de Qualitat a l’Ensenyament

El nostre centre, a la XVIII Jornada de Qualitat a l’Ensenyament

L’Institut Pere Martell ha participat a la XVIII Jornada de Qualitat a l’Ensenyament celebrada el passat 12 de novembre. Aquesta Jornada va ser especial, donada la situació que estem vivint, i per primera vegada es va realitzar íntegrament en línia. En aquest acte, diversos representants del nostre centre van ser ponents de cinc taules rodones per exposar les experiències com a model de bones pràctiques.

El programa d’aquesta 18ª edició pretenia posar el focus en la importància que té la gestió dels resultats als centres educatius. Les organitzacions han de ser capaces de desenvolupar estratègies per fer-la més àgil per tal d’ajudar a la consecució de bons resultats sostinguts en el temps. Ja que si millorem l’organització dels nostres centres, podrem millorar els nostres resultats.

Per altra banda, a través a través de les videoconferències simultànies de 70 taules, es van compartir bones pràctiques educatives i de gestió. A través d’aquestes taules rodones de diverses temàtiques, es volia afavorir la implementació de millores en la gestió, eficaces i eficients, que ajudin els centres a l’obtenció de resultats excel·lents en tots els seus processos, especialment els d’ensenyament i aprenentatge.

El nostre centre va compartir la seva experiència a les taules rodones de: La gestió del pla de comunicació del centre (Rut Anglès), Garantia de Qualitat: Certificació del servei que presten les empreses a l’FP dual als centres (Carlos Gutierrez), Bones pràctiques PFI en l’ensenyament a distància (Núria Callau), EmpresaFP: Donar resposta a les empreses amb la borsa de treball (Javier Abad), ImpulsFP: Els serveis a l’FP (Àngel L. Miguel).

Aquesta activitat està englobada en el Programa de qualitat i millora contínua (PQiMC), el qual ofereix un conjunt d’accions orientades a guiar, formar, reflexionar i implementar sistemes de gestió a 183 centres de diferents tipologies i etapes educatives. En aquests moments 136 centres disposen de la certificació d’assegurament de la qualitat, dels quals 25 estan acreditats, a més, amb sistemes de gestió d’excel·lència, entre els quals es troba l’Institut Pere Martell.

User Avatar
Coordinació Comunicació
L’Institut Pere Martell ha participat a la XVIII Jornada de Qualitat a l’Ensenyament celebrada el passat 12 de novembre. Aquesta Jornada va ser especial, donada la situació que estem ...