Primer prototip de l’app T’ACERCO del Projecte del MEFP CIEES FP Network

Primer prototip de l’app T’ACERCO del Projecte del MEFP CIEES FP Network

L’alumnat de l’Institut Pere Martell ha realitzat proves amb el primer prototip de l’app T’acerco, una app que ajuda a resoldre el problema de mobilitat periurbana. L’aplicació ha estat desenvolupada juntament amb alumnat i professorat dels altres centres participants en el projecte CIEES FP Network. 

La metodologia Design Thinking es basa a trobar solucions innovadores a problemes reals. En aquest sentit, l’alumnat i professorat participant, han treballat les diferents fases de la metodologia (fase d’empatia amb el públic objectiu,  fase de definició del problema, fase d’ideació, fase de prototipatge, fase de testejar el prototip).

Totes les accions realitzades en el marc del projecte CIEES FP Network han tingut lloc a la nova aula d’emprenedoria del centre, la qual ha estat possible gràcies al projecte del MEFP. 

L’aula ha estat dissenyada seguint els principis d’un Living Lab (laboratori d’innovacció digital). Aquest espai compta amb un entorn d’experimentació el qual permet a l’alumnat co-crear innvoacions i crear nous productes, desenvolupant i provant prototips tecnològics.

Coordinació Comunicació
L’alumnat de l’Institut Pere Martell ha realitzat proves amb el primer prototip de l’app T’acerco, una app que ajuda a resoldre el problema de mobilitat periurbana. L’aplicació ha estat ...