Quines mesures COVID s’han pres des del centre?

Quines mesures COVID s’han pres des del centre?

Des de l’Institut Pere Martell s’ha planificat durant mesos una tornada el més segura possible.

 • Per tal d’evitar aglomeracions:
  • S’han posat torns de matí (1r curs) i tarda (2n curs).
  • Les aules teoria estan obertes per no saturar passadissos
  • Itineraris d’entrada i sortida per evitar aglomeracions entrades principals.
 • Més de 100 dispensadors de gel hidroalcohòlic repartits per tot el centre: a cada aula-taller, entrades edifici oficines…
 • Habilitació de noves aules: 3 a l’edifici A (de 100 m2) i 3 a l’edifici B (de 60 m2).
 • També s’està treballant per a millorar les aules que presenten punts crítics (instal·lació extractors, etc.)
 • Canvi de finestrals a l’edfici A per a poder ventilar les aules.

*Pel que fa al transport públic, ens hem reunit diverses vegades amb l’empresa de transport per tal que augmentin freqüència i vehicles, tot i que no depèn directament de la gestió del centre.

Coordinació Comunicació
Des de l'Institut Pere Martell s'ha planificat durant mesos una tornada el més segura possible. Per tal d'evitar aglomeracions:S'han posat torns de matí (1r curs) i tarda (2n curs). ...