Documents estratègics

Projecte Educactiu de Centre (PEC)

Projecte de direcció (PdD) 2020-2024

Normes d'Organització i Funcionament (En revisió)

Gestió COVID-19

Programació General Anual 2020-2021

Projecte Lingüístic (En revisió)

Pla d'emergència

Política de centre