L’alumnat ha treballat amb diverses tècniques de creativitat per trobar solució al repte plantejat en el projecte CIEES FP Network.

L’alumnat ha treballat amb diverses tècniques de creativitat per trobar solució al repte plantejat en el projecte CIEES FP Network.

L’alumnat de l’Institut Pere Martell ha treballat amb diverses tècniques de creativitat per trobar solució al repte plantejat en el projecte CIEES FP Network. 

En la fase anterior, vam treballar la fase d’empatia per conèixer les necessitats del públic del repte plantejat en el projecte. El repte plantejat i treballat en aquest projecte és el problema de mobilitat periurbana. 

La segona fase de la metodologia Design Thinking és la fase d’ideació, és moment de posar la ment a treballar i plantejar totes les solucions possibles al problema. Per això, vam treballar amb tècniques de creativitat com el Brainstorming, la tècnica dels barrets de Bono o la tècnica Scamper. L’alumnat va idear possibles solucions al problema. 

Coordinació Comunicació
L’alumnat de l’Institut Pere Martell ha treballat amb diverses tècniques de creativitat per trobar solució al repte plantejat en el projecte CIEES FP Network.  En la fase anterior, vam treballar ...