L’INS Pere Martell oferta un nou cicle de gestió de l’aigua pioner a Catalunya

L’INS Pere Martell oferta un nou cicle de gestió de l’aigua pioner a Catalunya

L’Institut Pere Martell àmplia la seva oferta en FP dual amb una nova titulació única a Catalunya: el CFGS en Gestió de l’aigua. El centre tarragoní ha duplicat la seva oferta en formació professional dual en aquests últims cursos, i ja són 9 els cicles formatius que s’imparteixen en aquesta modalitat de formació conjunta entre el centre i les empreses. Aquest increment respon a la demanda de nous perfils professionals i persones qualificades per tal de fer més competitives les empreses. Així ho demostra l’elevat nivell d’inserció laboral de l’alumnat que es gradua a la formació professional.

Des de fa anys l’Institut Pere Martell treballa conjuntament amb les empreses per a formar professionals i es va detectar la mancança de treballadors especialitzats en el sector relacionat amb el cicle de l’aigua. Ja al 2014 van ser pioners a impartir el CFGM de Xarxes instal·lacions i estacions de tractament d’aigua, i de cara al curs 2018-2019 s’implantarà el nou CFGS de Gestió de l’aigua en modalitat dual. Els continguts d’aquesta nova titulació giren al voltant de la qualitat i tractament d’aigües, la gestió eficient de l’aigua, la configuració de xarxes, sistemes elèctrics automatismes i telecontrol en instal•lacions d’aigua i gestió d’operacions, qualitat i Medi Ambient.

El director de l’Institut Pere Martell, Àngel L. Miguel, destaca que “la FP dual significa un compromís a tres bandes: empreses, centres formatius i alumnes. L’empresa s’erigeix com un espai d’aprenentatge, i el centre de formació es compromet a una major flexibilitat organitzativa i implicació, amb l’objectiu que l’alumne desenvolupi les seves competències professionals i millori la seva ocupabilitat.” 

Precisament, per aquest contacte permanent amb les empreses l’Institut Pere Martell de Tarragona va ser distingit l’any passat com a millor iniciativa en ocupació d’àmbit professional durant l’acte de commemoració el 150è aniversari d’Aigües de Barcelona. Un guardó rebut per haver estat el primer institut públic en desenvolupar el grau de Formació Professional Dual de l’aigua, impulsat, entre altres, per la Fundació Príncep de Girona. Actualment ja s’han format tres generacions de nous professionals que treballen en aquest àmbit, i, en alguns casos, són persones que s’han reinventat professionalment i per a les quals aquesta iniciativa resulta una segona oportunitat. També s’han dissenyat i s’estan duent a terme  processos d’acreditació de competències de les persones treballadores del sector.

El director del centre tarragoní també ha remarcat que “tenim una mancança de vocacions i uns desajustos en els nivells de qualificació en els sectors industrials que fan perillar la competitivitat de les empreses, i més si tenim en compte una realitat que ja estem detectant com és que les empreses d’aquests sectors ofereixen més llocs de treball en dual que alumnes estan en disposició de cobrir-los. Els graduats en formació professional estan menys exposats a l’atur que la mitjana de joves, ja que les empreses estan cercant els perfils professionals que ofereix l’FP. La competitivitat de la nostra economia resideix en la qualificació de les persones.”

Tots aquests esforços compartits entre el centre formatiu i les empreses es tradueixen en què enguany el 71,53% dels graduats d’FP dual ha declarat que té feina, entre sis i nou mesos després d’haver finalitzat els estudis, el 22,76% continuen estudiant de forma exclusiva i la taxa d’atur es redueix al 5,71%. Una dada inferior a la taxa d’atur de Catalunya durant l’últim trimestre 2017 (que se situa en el 12,63%) i molt inferior a la taxa d’atur dels joves d’entre 16-24 anys (28,9%).

User Avatar
Coordinació Comunicació
L’Institut Pere Martell àmplia la seva oferta en FP dual amb una nova titulació única a Catalunya: el CFGS en Gestió de l’aigua. El centre tarragoní ha duplicat la ...