Èxit de la primera sessió del I Taller d’Emprenedoria

Èxit de la primera sessió del I Taller d’Emprenedoria

La primera sessió emmarcada e en I Taller d’Emprenedoria del nostre centre ha estat un èxit. La Maria Boada Cuerva va presentar al nostre alumnat la sessió: ” Treballem les soft-skills and vocational-skills i
autoconeixement emprenedor.”

Els objectius fonamentals de la sessió eren:

 Presentació i breu introducció de les soft-skill i la emprenedoria.
 Autoavaluació i autoconeixement de les soft-skill.
 Escala d’Orientació Emprenedora.
 La motivació emprenedora (Elevator Pitch)
 El lideratge emprenedor (Outdoor Training).
 Coneixem personatges públics emprenedors.

Aquesta formació és un complement als continguts i habilitats de cada cicle formatiu que de ben segur els serà molt útil en el seu futur professional. Els tallers s’ofereixen a l’alumnat de l’Institut Pere Martell de 2n curs de grau mitjà i superior que estiguin cursant el mòdul de projectes.

S’ofereixen cada dimecres en horari de 9-13h o bé de 15:30-19:30h. Encara podeu participar, contacteu amb emprennova@institutperemartell.cat


User Avatar
Coordinació Comunicació
La primera sessió emmarcada e en I Taller d'Emprenedoria del nostre centre ha estat un èxit. La Maria Boada Cuerva va presentar al nostre alumnat la sessió: " Treballem ...