S’inicien els Certificats de Professionalitat d’Imatge i So i Fabricació Mecànica

S’inicien els Certificats de Professionalitat d’Imatge i So i Fabricació Mecànica

L’Institut Pere Martell ha iniciat les sessions de formació ocupacional del Certificat de Professionalitat de Muntatge i postproducció d’audiovisuals i de Fabricació i Muntatge d’Instal·lacions de Canonada Industrial. Superar aquesta formació, implica l’obtenció dels Certificats de Professionalitat, garantint que s’obtenen els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat de treball.

CF Muntatge i postproducció d’audiovisuals

Aquesta és una formació de nivell 3, que significa que les vies d’accés són les mateixes que tenen els CFGS. En aquesta formació en concret, s’aborda des de la planificació i organització dels recursos necessaris per fer l’edició i la postproducció, fins als processos finals de les peces resultants. A banda, s’assoleixen les competències professionals associades als mòduls d’edició i postproducció que impartim al CFGS de Realització de Projectes d’Audiovisuals i Espectacles, podent convalidar dits mòduls en cas que l’alumnat del Certificat de Professionalitat es matriculés al CFGS.

Aquest curs, inclòs en diferents subvencions del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu, té una durada de 430 hores. El curs, que compta amb 15 participants, ja s’està duent a terme cada tarda.

Saber utilitzar software específic és imprescindible en aquest sector, per aquest motiu en aquest curs aprenen a utilitzar un àmpli programari: Adobe Premiere, After Effects, Davinci Resolve, Final Cut, Cubase, Nuke i Cinema 4D. Així mateix, tenen a la seva disposició tot l’equipament necessari com són càmeres de cinema digital, plató i control de realització natiu en 4K i aula multimèdia amb entorn MAC.

CF Fabricació i Muntatge d’Instal·lacions de Canonada Industrial

Aquesta és una formació de nivell 2, que significa que les vies d’accés són les mateixes que tenen els CFGM. Una formació que capacita per a realitzar operacions d’elaboració, acoblament i muntatge de canonades, accessoris i elements incorporats, així com operacions bàsiques d’unió, seguint els
procediments establerts, interpretant plànols i documentació tècnica, atenent i respectant en tot moment les normes de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals.

Coordinació Comunicació
L’Institut Pere Martell ha iniciat les sessions de formació ocupacional del Certificat de Professionalitat de Muntatge i postproducció d’audiovisuals i de Fabricació i Muntatge d'Instal·lacions de Canonada Industrial. Superar ...